Ultraljud och FNP

Dessa undersökningar görs fn. inte av denna mottagning.