Laboratorieprover

 

Som regel har du redan tagit en hel del prover, när du söker dig till den här mottagningen. Skulle det vara något som fattas så kan vi alltid ordna det genom Aleris. Då får du material från mottagningen och så går du till din vårdcentral eller till en distriktssköterska och får provet taget och så skickas det in till Aleris i Stockholm, som lämnar svar.