Fragilitetstest

 

För att få ett mått på om man har normalt antal eller
förhöjt antal fria radikaler i kroppen gör jag
på mottagningen ett enkelt blodprov. Lite blod läggs i 5-6
droppar på tre objektglas och får torka. Sedan tittar vi
gemensamt på dessa blodprover i mikroskopet och du får
själv se om det är normalt eller för mycket.