Hypothyreos

typ1 och 2

 

Sköldkörteln är en liten men ytterst viktigt körtel, som sitter på framsidan av halsen. Den producerar hormonerna: T1, T2, T3 och T4 samt calcitonin. Vad T1 och T2 gör i vår kropp vet vi inte men sannolikt är de mycket viktiga.

 

Med hypothyreos menar man ett sjukdomstillstånd med många och tydliga tecken på att sköldkörtelns hormoner inte fungerar normalt i kroppen.

 

Hypothyreos typ 1 är det tillstånd där det är för lite produktion av hormoner i sköldkörteln. Detta ser man om man analyserar blodprover och patienterna brukar då få mediciner, t ex Levaxin och som regel förbättras man.

 

Vid hypothyreos typ 2 har man också helt normal produktion av hormoner i sköldkörteln. Om man tar de vanliga blodproverna så visar de helt normala värden. Om man däremot talar med patienten så beskriver de alla de typiska tecknen på en hypothyreos. Vid en vanlig läkarundersökning kan man också finna många objektiva tecken på tillståndet.