Hur mycket är en biljon?

En biljon är ett substantiv, som betecknar talet 1 000 000 000 000
(en etta följd av 12 nollor). Samma antal kan anges som ”tusen miljarder” eller ”en miljon miljoner”.
I tekniska sammanhang används prefixet ”Tera” (T) för att markera en biljon.

 

Varför behöver man känna till hur mycket en biljon är? Jo, om man vet det så är det lättare att tänka sig människokroppen, där det är30 biljoner celler, som alla helst skall vara i balans.

 

Lite tålamod är bra att ha, för alla cellerna ändrar sig inte över en dag!