B 12 VITAMINET

Vitamin B 12 är mycket viktigt både i benmärgen för blodbildningen och i hjärnan. Vid brist på detta vitamin kan vi få en speciell blodbristsjukdom, som kallas pernisiös anemi. Om vi får en brist av vitaminet i hjärnan kan vi få både trötthet, koncentrationsstörning, yrsel, depression och nervskador. För att B12 skall kunna användas i hjärnan måste det genomgå en kemisk process, det måste metyleras. Om vi är friska och krya fungerar metyleringen fint. Om vi t ex har amalgam i tänderna kan det bli störningar i metyleringen och vi får symtom på brist av B12. I de fallen får man bäst effekt om man sprutar in metyl-B12 i musklerna 1-3 gånger i veckan. Man kan också spruta in det under huden, subcutant.