Om Oss

Kajs-Marie Nordell född 1936 är fil kand och med lic.

1984 kom jag till Riksförsäkringsverkets sjukhus i Tranås som överläkare. Under åren 1987 och -88 utredde jag en del fall med MISSTÄNKT TUNGMETALL-PÅVERKAN.

Sedermera överflyttades dock dessa utredningar till allmänläkarna.

 

Lite mer information
om mig

Kajs-Marie Nordell

Min utbildning fick jag i Lund och efter spec kompetens i ALLMÄN INTERNMEDICIN kom jag 1974 till neurologiska kliniken i Borås. Tack vare den klinikens nära samarbete med medicinska rehabiliteringskliniken fick jag utöver SPECIALITE I NEUROLOGI också behörighet i MEDICINSK REHABILITERING.

Jag har tjänstgjort dels på olika sjukhus bland annat i Karlstad Linköping och Göteborg dels också arbetat vid HÄLSOHEMMEN Tallmogården och Alfta kurhem.

I april 1996 bildades IAOMT-Sweden (International Academy of Oral Medicin and Toxicology). Jag var föreningens kassör under några år. Utöver det har jag speciellt arbetat med KONFERENSVERKSAMHETEN inom föreningen

FÖRELÄSNINGSVERKSAMHETEN INOM bl a Tandvårdsskadeförbundet har under många år också varit en angelägen uppgift.

Sedan sommaren 2009 har jag nu en privatmottagning speciellt för patienter, som misstänker att de kan ha HYPOTHYREOS typ 2.

Adress:
KaManor
HÖGANLOFTSVÄGEN 9 A,
SE-57340 TRANÅS E-post

Fax: 0140-19588. Tel: 0140-19588