Licensförfarande

 

För att kunna använda NDT och köpa ut det på svenskt apotek krävs en licens från Läkemedelsverket (LV). För närvarande skall licensen förnyas varje år. Man skall dessutom lämna besked om thyreoideblodvärden.
För närvarande går inte LV med på licens vid hypothyreos typ 2. Man skriver:

 

”Läkemedelsverket kan vidare meddela att mot bakgrund av att Hypotyreos typ 2 inte är en vedertagen diagnos och inte återfinns i gällande sjukdomsklassifikation (ICD-10) så kommer licensförskrivning inte att beviljas i de fall denna diagnos angivits i licensmotiveringen.”