Tablett Levaxin 25 ug
och Liothyronin 20 ug

 

De här två tabletterna är syntetiska preparat, som skall ersätta sköldkörtelns hormoner, vilka är T1, T2, T3 och T4 samt calcitonin. Vad T1 och T2 har för uppgift i vår kropp vet vi inte. Sannolikt är de båda två betydelsefulla liksom calcitonin.

T3 (=Liothyronin på 20 mikrogram) är det hormon, som skall gå in i alla celler och fungera som mycket viktigt bränsle i mitochondrierna (M). M är små säckformiga bildningar, som finns i alla celler. Det finns 1 upp till flera tusen i varje cell. M har samma betydelse för cellen, som pelletspannan har för huset. Tack vara T3 och 90 olika mineraler, vitaminer och äggviteämnen kan M producera energi till vår kropp. T3 är ett kortverkande hormon och effekten av en tablett är över redan efter 2-3 timmar. Man kan ta tabletterna klockan 8, 12 och 16 eller om man hellre vill 8, 11, 14 och 17. Tar man tabletterna för sent på kvällen kan de störa sömnen.
Förhållande mellan T3 och T4 i sköldkörteln är 1 : ca 4-5.
För att få en riktig balans i medicineringen tar man då

10 Lio och 50 Le.
T4 (= Levaxin på 25 mikrogram) är det mer långverkande hormonet. När det bildas i sköldkörteln och när det kommer in i vår kropp genom medicinintag skall det först gå till levern och njurarna. Där sker en ämnesomsättning så att molekylerna förlorar en jodatom och går över från T4 till T3. Eftersom det är så långverkande i vår kropp går det bra att ta hela dosen varje morgon, utan att dela upp den, som man gör med Lio.