Bredspektrum Antioxidant
Öckerman (BAÖ)

 

Behandlingsdos är 12 – 16 tabl./dag. Tas uppdelat på
2-4 doser till eller mellan måltider. Smygs in
under en vecka: första dagen 2 tabl., sedan 4 tabl., etc. upp till full dos efter en vecka. Ev. reaktioner kan vara påverkan på mag – tarm – kanalen eller huvudvärk. Kan vara ”utrensningsfenomen”, vilket kan tolkas som att kroppen startar en önskvärd process, men att man bör gå saktare fram. Kan också vara tecken på överkänslighet. För att utröna vad det rör sig om, sänk dosen tills reaktionerna upphör. Höj sedan försiktigt igen. Brukar gå bra vid ”utrensning”, men ej vid överkänslighet. Envisas inte för länge, utan sluta med tabletterna och skriv eller ring, om besvären inte går över.

 

Det går bra att mosa tabletterna och hälla dem över lämplig mat.

 

DETTA ÄR PROF. ÖCKERMANS INFORMATION TILL DEM, SOM SKALL TA TABLETTERNA BREDSPEKTRUM ANTIOXIDANT ÖCKERMAN