ADREKOMP

 

Om sköldkörtelhormonerna skall ha någon effekt i vår kropp måste vi se till att de kommer in i alla våra celler. På varje cell finns det ett stort antal ”dörrar” s k receptorer. Om det är så att binjurarna har uttröttats så finns det kanske inte tillräckligt med binjurehormon, som kan öppna dessa receptorer. Det är då man medicinerar med hydrokortison eller Adrekomp.

I stället för att använda något kortisonpreparat kan man använda ADREKOMP, som är en blandning av vitaminer, mineraler och torkad binjure. Många patienter mår bra på detta preparat och man brukar inte få några speciella biverkningar av dem.

Tag tabletter enl. följande schema:

Kl  8      12      15-16

1 0 0
1 1 0
1 1 1
2 1 1
2 2 1
2 2 2

 Låt det gå 1-2-3 dagar mellan

höjningarna av dosen.