63 frågor

Det här frågeformuläret med 63 frågor hjälper oss att kartlägga dina symptom. Många frågor är allmängiltiga som de flesta människor kan svara ja på. Men sammantaget ger det oss ett bra hjälpmedel.
 
Här kan du ladda ner en utskrivbar pdf-fil.
 

 


Här kan du ladda
ner utskrivbar pdf-fil!