Intyg

 

Som regel måste man sanera sitt amalgam för att få ordentlig effekt av behandlingen med vitaminer, mineraler och hormoner. Om man har svårt att tåla medicineringen är problemet oftast att man har alltför mycket gifter i kroppen. Den lösning, som då är snabbast och mest framgångsrik är att man börjar sin behandling hos en näringsterapeut, som kan rena och bygga upp kroppen, så att man orkar genomgå en sanering.

 

Om man har varit sjuk länge, 3-4 år eller längre, kan man få ett intyg för AMALGAMSANERING.

 

Begäran om förhandsbedömning enligt 7§ tandvårdsförordningen avseende tandvård som ett led i medicinsk rehabilitering av ett långvarigt sjukdomstillstånd, kategori 12.

 

För sanering bör man naturligtvis vända sig till tandläkare, som är vana och rutinerade på detta arbete.